تنظیمات اسلایدر


نحوه استفاده از اسلایدر اصلی

در این بخش در نظر داریم آموزش استفاده از ابزارک اسلایدر را در قالب نگارشاپ ارائه دهیم.

  1. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که رنگ اسلایدر شما با رنگ پیشفرض قالب که می توانید نحوه انتخاب آنرا در این لینک مشاهده نمایید یکسان باشد یا رنگ متفاوتی باشد.
  2. در این مورد نیز می توانید انتخاب نمایید که اسلایدر اگر تصویری با سایز غیر عادی داشته باشد می تواند آن تصویر را برش دهد تا سایز درست و صحیح منتشر شود.
  3. در این گزینه نیز می توانید نوع طرح اسلایدر را می توانید انتخاب نمایید که به چه شکلی باشد.
  4. در این مورد نیز می توانید انتخاب نمایید که تصاویر به صورت اسلاید تغییر یابند و یا به محو شوند و تصویر بعدی نمایان شود.
  5. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که اسلاید ها پست های محصولات شما را نشان دهند یا به صورت دستی وارد نمایید.
  6. در این گزینه نیز انتخاب می کنید که محصولات در اسلایدر ها جدید ترین محصولات باشند یا دسته بندی خاصی داشته باشند یا با شناسه محصولات نمایان شوند.
  7. در نهایت در این گزینه انتخاب می کنید که تعداد تصاویر نشان داده شده در اسلایدر به چه تعداد باشند.

تصویری از یک اسلایدر آماده که تصاویر به صورت دستی وارد شده اند و تعداد 4 تصویر را نمایش می دهد.