بالابر


  1. با فعال کردن این گزینه بالابر شما هنگام اسکرول کردن نمایش داده میشود.
  2. در این بخش شما میتوانید طرح‌های مختلفی برای بالابر خود انتخاب کنید و پس از آن انتخاب کنید که گزینه مقایسه و علاقه‌مندی‌ها نیز در کنار گزینه بالابر نمایش داده شوند یا خیر.