تنظیمات کارت محصولات


 1. با فعال کردن این گزینه تصاویر محصولات شما قبل از بارگذاری تصویر اصلی محصول، تصویر دیگری که در شماره دو میتوانید آنرا بارگذاری کنید نمایش داده میشود.
 2. در این گزینه میتوانید تصویر گزینه یک را انتخاب کنید.
 3. با فعال کردن این گزینه در صفحه محصول، قیمت محصولات شما نمایش داده میشوند.
 4. با فعال کردن این گزینه عنوان محصول شما در صفحه محصول به طور کامل نمایش داده میشود.
 5. این گزینه این امکان را فعالسازی می‌کند که قیمت اصلی و بدون تخفیف محصول را نمایش می‌دهد.
 6. فعال کردن این گزینه این امکان را می‌دهد تا ریبونها برای شما در صفحه محصول نمایش داده شود.
 7. با فعال کردن این گزینه نمایش امتیاز محصول را فعال می‌کند.
 8. فعال کردن این گزینه رنگهای اصلی تصویر را نمایش میدهد.
 9. اگر تیک فعال کردن این گزینه را انتخاب کنید دکمه مشاهده سریع برای کارت محصول شما در صفحه محصول نمایش داده میشود.
 10. فعال کردن این گزینه دکمه افزودن به سبد خرید تصویر را نمایش میدهد.
 11. اگر تیک فعال کردن این گزینه را انتخاب کنید دکمه مقایسه برای کارت محصول شما در صفحه محصول نمایش داده میشود.
 12. با فعال کردن این گزینه دکمه علاقه‌مندی را فعال می‌کند.