تنظیمات صفحه محصول


 1. با انتخاب یکی از گزینه ها در این مورد میتوانید ساختار صفحه محصول را انتخاب کنید.
 2. با فعال کردن این گزینه سبد خرید شما در صفحه محصول شناور میشود و با اسکرول کاربر انرا همراهی میکند.
 3. با فعال کردن این گزینه در صفحه محصول آخرین قیمتها و تغییرات قیمت محصول نمایش داده میشود.
 4. این گزینه برای نمایش محدوده قیمت برای محصولات متغییر با متغییرهای متفاوت می‌باشد.
 5. در این فیلد می‌توانید برای زمانی که محصولتان قیمتی ندارد نوشته مدنظر خود را قرار دهید.
 6. در این گزینه می توانید انتخاب کنید که کاربر تعداد موجودی محصولات را مشاهده نماید یا خیر.
 7. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که کاربر تعداد فروش هر محصول را مشاهده کند یا خیر.
 8. با انتخاب این گزینه میتوانید امکان این که دسته بندی که محصول در آن قرار گرفته و امتیاز آنرا داشته باشید.
 9. در این گزینه نیز میتوانید انتخاب کنید که برچسبهای محصول نمایش داده شوند یا نه.
 10. با فعال کردن این گزینه ابزارکهای پسندیدن، اشتراک گذاری، مقایسه و … در صفحه محصول نمایش داده میشود.
 11. در این بخش میتوانید با زدن تیک هر گزینه میتوانید نمایش داده شدن هرکدام از عناوین اعلام شده را فعال کنید.
 12. در این بخش میتوانید ویژگی محصولات را اضافه کرده و ویرایش کنید، هر تعداد مدنظر شما باشد میتوانید اضافه یا حذف کنید.
 13. در این بخش می‌توانید پیام‌هایی که میخواهید در صفحه محصول نمایش داده شوند را اضافه کنید.
 14. در نهایت در این بخش میتوانید تب های محصول را اضافه کنید و ترتیبی برای نمایش انها انتخاب کنید.