تنظیمات صفحه محصول


پ

 1. در این گزینه می توانید انتخاب کنید که کاربر تعداد موجودی محصولات را مشاهده نماید یا خیر.
 2. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که کاربر تعداد فروش هر محصول را مشاهده کند یا خیر.
 3. انتخاب می کنید که کاربر بتواند ابزارک های های زیر گزینه های محصولات (پسندیدن،اشتراک گذاری و …) را مشاهده کند یا خیر.
 4. در این گزینه انتخاب می کنید که کاربر گزینه علاقه مندی را زیر محصولات مشاهده کند یا خیر.
 5. در این گزینه انتخاب می کنید که کاربر گزینه اشتراک گذاری را زیر محصولات مشاهده کند یا خیر.
 6. در این گزینه انتخاب می کنید که کاربر گزینه اطلاع رسانی هنگام موجودی را مشاهده نماید یا خیر.
 7. در این گزینه انتخاب می کنید که کاربر گزینه اشتراک گذاری را مشاهده نماید یا خیر.
 8. در این گزینه انتخاب می کنید که کاربر گزینه تغییرات قیمت را مشاهده بکند یا خیر.
 9. در این گزینه می توانید نمایش سه بعدی محصول را فعال یا غیر فعال نمایید.
 10. در این بخش انتخاب می کنید که گزینه تحویل اکسپرس را در صفحه محصول داشته باشید یا خیر.
 11. در این فیلد لینک گزینه تحویل اکسپرس را وارد می کنید.
 12. در این بخش می توانید گزینه پشتیبانی 7 روز هفته و 24 ساعته را می توانید فعال یا غیر فعال کنید.
 13. در این فیلد می توانید لینک گزینه پشتیبانی 7 روز هفته و 24 ساعته را وارد نمایید.
 14. در این بخش می توانید گزینه پرداخت در محل را فعال یا غیر فعال نمایید.
 15. در این فیلد می توانید لینک گزینه پرداخت در محل را وارد کنید.
 16. در این بخش می توانید گزینه 7 روز ضمانت بازگشت را فعال یا غیر فعال نمایید.
 17. در این فیلد می توانید لینک گزینه 7 روز ضمانت را وارد نمایید.
 18. در این بخش می توانید گزینه اصل بودن کالا را فعال یا غیر فعال نمایید.
 19. در این فیلد می توانید لینک گزینه اصل بودن کالا را وارد نمایید.