مراحل اولیه ساخت صفحه نخست


ایجاد برگه جدید

در ابتدا باید به بخش برگه ها مراجعه نمایید و روی افزودن برگه کلیک نمایید.

 

بر روی افزودن عنوان کلیک نمایید و عنوان صفحه خود را وارد نمایید (در اینجا ما از عنوان صفحه نخست ششم استفاده کرده ایم)

سپس در بخش گوشه پایین سمت چپ با عنوان ویژگی های برگه گزینه صفحه سفارشی را انتخاب نمایید.

پس از انجام این مراحل روی گزینه unyson builder کلیک نمایید و سپس وارد این صفحه می شوید.