پیغام پاپ آپ


 

  1. این گزینه برای فعال سازی پاپ آپ در هنگام باز شدن صفحه سایت شما می باشید که می توانید آنرا فعال یا غیر فعال نمایید.
  2. در فیلد جلوی این گزینه می توانید پیام داخل پاپ آپ را مشخص نمایید.
  3. در این فیلد لینکی که می خواهید که به پیام داخل پاپ آپ بدهید را جاگذاری نمایید.
  4. در این بخش می توانید زمانی که کاربر هر بار پس از رفرش صفحه اصلی پاپ را نمایش دهد را بر اساس ساعت مشخص کنید.
  5. در این بخش نوع پیام نشان داده شده در پاپ آپ را میتوانید مشخص نمایید.
  6. در این بخش می توانید تصویر پاپ آپ را آپلود و استفاده نمایید.

نمونه ای از پاپ آپ دارای تصویر