پیشنهاد لحظه ای


پیشنهاد لحظه ای

در این بخش در نظر داریم ابزارک پیشنهاد لحظه ای را معرفی نماییم.

  1. در این گزینه می توانید عنوان مورد نظر خود را وارد نمایید.
  2. در این گزینه می توانید رنگ ابزارک را انتخاب نمایید.
  3. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که اسلاید های ابزارک چه نوعی باشند.
  4. در این گزینه نیز می توانید انتخاب نمایید محصولات به چه ترتیبی نمایش داده شوند.
  5. در این گزینه نیز تعداد محصولات نمایش داده شده را می توانید انتخاب نمایید.

نمونه ای از ابزارک پیشنهاد لحظه ای در نمونه دمو عمومی1 در قالب نگارشاپ.