تنظیمات ابزارک های سربرگ


برای ایجاد سربرگ در مسیر سربرگ ها»افزودن نوشته، وارد می شوید و سپس با این صفحه برخورد می کنید.

در این بخش می توانید ابتدا طرح بندی صفحه را را مشخص نمایید تا صفحه به بخش های مورد نظر شما تقسیم شود.

سپس می توانید در بخش های دیگر ابزارک های مورد نظر را درون صفحه بندی ها قرار دهید.

در این بخش می توانید ابزارک های اختصاصی سربرگ را استفاده نمایید.

تنظیمات ابزارک جستجو بدین صورت می باشد

 1. طرح فیلد جستجو را در این گزینه می توانید انتخاب نمایید.
 2. در این گزینه می توانید حالت پاپ آپ را غیر فعال نمایید.
 3. در این گزینه حالت تیره یا روشن بودن پاپ آپ را می توانید انتخاب نمایید.
 4. در این گزینه می توانید رنگ فیلد جستجو را می توانید انتخاب نمایید.
 5. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید تا درون فیلد جستجو چه متنی نوشته شود.
 6. در این محل می توانید انتخاب نمایید که جستجوی آژاکس (در آژاکس تصاویر و متن ها پس لود کامل سایت و در هنگام درخواست کاربر لود می شوند) فعال باشد یا خیر.
 7. در این گزینه انتخاب می کنید که فیلتر کردن در حال جستجو فعال باشد یا خیر.
 8. در این گزینه چینش فیلد جستجو را انتخاب می نمایید.

 1. در این گزینه می توانید چینش حساب کاربری را انتخاب نمایید تا به چه گونه ای باشد.
 2. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید تا طرح حساب کاربری به چه حالتی باشد.
 3. در این گزینه تاریک یا روشن بودن حساب کاربری را می توانید انتخاب کنید.
 4. در این گزینه می توانید منو هایی برای مهمان ها(افرادی که حساب کاربری ندارند) بیافزایید.
 5. همچنین در این گزینه می توانید منو هایی برای کاربران بیافزایید.

 1. در این گزینه می توانید طرح سبد خرید را انتخاب نمایید.
 2. در این گزینه هم می توانید جهت نمایش موارد داخل سبد خرید را انتخاب نمایید.

 1. در این گزینه می توانید طرح شبکه اجتماعی را انتخاب نمایید.

2. در این بخش می توانید آیکن مورد نظر را انتخاب نمایید سپس لینک مورد نظر را وارد و ذخیره نمایید.

3. در این بخش می توانید ترتیب چینش آیکن های شبکه های اجتماعی را انتخاب نمایید.

 1. در این بخش می توانید نوع لوگو را انتخاب نمایید که به صورت متن باشد یا تصویر.
 2. در این بخش می توانید متن لوگو را انتخاب نمایید.(در صورتی که بخواهید تصویر باشد در این بخش باید تصویر را آپلود نمایید)
 3. در این بخش می توانید لینک وارد نمایید برای لوگو خود(لینک صفحه اول شما پیشنهاد می شود).
 4. در این گزینه چینش چپ یا راست بودن لوگو را می توانید انتخاب نمایید.
 5. در این گزینه تیره یا روشن بودن لوگو را انتخاب نمایید.

نمونه ای از منوی نوار که مشاهده می کنید

 1. در این گزینه می توانید فهرستی که از قبل ساخته اید را در این بخش انتخاب نمایید.
 2. سپس در این بخش م توانید چینش فهرست را انتخاب نمایید.
 3. در این گزینه می توانید حالت تیره یا روشن را انتخاب نمایید.

 1. در این گزینه می توانید طرح ناوبری اصلی خود را انتخاب نمایید.
 2. در این گزینه می توانید شفاف بودن یا نبودن زمینه ناوبری را انتخاب نمایید.
 3. در این گزینه می توانید تیره یا روشن بودن آنرا انتخاب نمایید.
 4. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که ناوبری دارای لوگو شما باشد یا خیر.
 5. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که فهرست دسته بندی برای ناوبری اصلی فعال باشد یا خیر.
 6. در این گزینه فعال بودن فهرست اصلی را در ناوبری اصلی انتخاب می نمایید.
 7. در این گزینه منو مورد نظر را انتخاب می نمایید برای ناوبری اصلی.