ابزارک محصولات گرید


ابزارک محصولات گرید

در این بخش می خواهیم ابزارک محصولات گرید بندی شده را معرفی کنیم.

  1. در این گزینه می توانید رنگ پیشفرض قالب را انتخاب نماییدکه به چه صورت باشد.
  2. در این گزینه می توانید وضعیت نمایش ریبون ابزارک را انتخاب نمایید.
  3. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که اسلاید ها به چه صورت باشد.
  4. در این گزینه نیز می توانید انتخاب نمایید محصولات به جه نوعی نمایش داده شوند.
  5. تعداد محصولات نمایش داده شده را می توانید انتخاب نمایید.
  6. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید ستون ها به چه تعداد نمایش داده شوند.

نمونه ای از ابزارک محصولات گرید را می توانید مشاهده نمایید که بدین صورت درآمده شده است.