ایجاد مگامنو


برای ایجاد مگا منو ابتدا به مسیر نمایش»فهرست ها ، مراجعه نمایید و روی گزینه فهرست جدید ایجاد نمایید کلیک کنید

سپس در این بخش نام فهرست خود را وارد نمایید و ذخیره نمایید

سپس پس از ذخیره وارد این صفحه می شوید و در بخش افزودن گزینه های فهرست لینک های مورد نظر را انتخاب نمایید و روی گزینه افزودن به فهرست کلیک نمایید.

سپس موارد اضافه شده را ترتیب بندی نمایید

برای مثال در این تصویر import مادر می باشد و صفحه نخست فرزند در منو می باشد.

سپس بر روی گزینه ذخیره فهرست کلیک می نمایید.

سپس در بخش فهرست برای ویرایش گزینه منوی دسته بندی (منو اصلی) را انتخاب می کنید و گزینه گزینش را انتخاب می نمایید

سپس می توانید در یکی از گزینه های روی مورد use as mega menu کلیک نمایید تا تنظیمات مگامنو برای شما فعال شود

روی گزینه تنظیمات کلیک نمایید.

 

نوع زیر منو دو حالت دارد در این بخش با نوع فهرست کار میکنیم

فهرست جهت نمایش را مگا منو ساخته شده انتخاب میکنیم و سپس عکس زمینه را برای مگامنو خود انتخاب میکنیم و ذخیره میکنیم.

 

در صورتی که بخواهید نوع زیرمنو محصول باشد بدین صورت عمل میکنیم.

نوع زیر منو را در حالت محصول قرار می دهیم و روی گزینه افزودن در جلوی تب کلیک می کنیم

در این بخش عناوین را انتخاب می کنیم و لینک را وارد می کنیم

کوئری جهت نمایش را می توانید روی جدید ترین محصولات یا دسته بندی خاص یا شناسه محصولات(در این حالت محصولات را با استفاده از تگ مشترک بین آنها که شما مشخص می کنید انتخاب می شوند)سپس می توانید تعداد محصولات جهت نمایش را انتخاب کنید و ذخیره کنید و استفاده کنید.