نصب افزونه های مورد نیاز


بعد از فعال سازی پوسته به پیشخوان مراجعه می کنیم و بصورت زیر عمل می کنیم:

1. روی گزینه “Begin installing plugins” کلیک می کنیم:

2. همه افزونه هارا بصورت زیر انتخاب میکنیم:

3.سپس گزینه “install” را از منوی کشویی انتخاب کرده و دکمه “اجرا” را کلیک می کنیم:

4. منتظر می مانیم تا افزونه ها از مخزن وردپرس نصب شوند بعد از اینکه عملیات نصب پایان یافت به پیشخوان برمیگردیم:

5. روی گزینه “Begin activating plugins” کلیک می کنیم:

6. همه افزونه ها را انتخاب می کنیم:

7. از منوی کشویی گزینه “Activate” را انتخاب کرده و روی گزینه اجرا کلیک می کنیم:

8.به پیشخوان بر می گردیم و روی “Install theme compatible extensions” کلیک می کنیم:

9. روی گزینه “بله نصب شود” کلیک می کنیم و منتظر می مانیم تا نصب شوند: