فعال سازی محصول


برای استفاده از پوسته باید فعال سازی شود، برای فعال سازی بصورت زیر عمل می کنیم:

1. روی گزینه “پسرک کدنویس” کلیک می کنیم:

 

2. نام کاربری خود (خریدار) راست چین و کدسفارش را وارد می کنیم:

 

3. روی گزینه “فعال کردن” کلیک می کنیم، اگر فرایند فعال سازی بدرستی انجام شود متن سبز رنگ “فعال” نمایان میشود:

 

برای غیرفعال سازی محصول نیز میتوانید همین فرایند را انجام دهید و در نهایت روی گزینه غیرفعال سازی کلیک کنید!