ساخت سربرگ


در پوسته نگارشاپ دیگر از سربرگ های تکراری و خسته کننده خبری نیست و میتوانید به هر تعداد و هر طرحی که دوست دارید سربرگ ایجاد کنید و برای کل سایت یا برگه دلخواه انتخاب کنید.

 

ابتدا به بخش”سربرگ ها»افزودن نوشته” بروید  و عنوانی برای سربرگ خود انتخاب کنید و سپس روی دکمه unyson builder کلیک کنید.

 

به تب ابزارک های سربرگ بروید و از ابزارک های سربرگ استفاده کنید(میتوانید از ابزارک های طرح بندی صفحه نیز استفاده کنید) و در آخر پست را منتشر کنید.

 

در نهایت به تنظیمات قالب بروید و از بخش سربرگ طرح سربرگ را روی پیشرفته قرار دهید و از طریق انتخاب سربرگ عنوانی که برای سربرگ خود انتخاب کردید را انتخاب کنید.