آموزش های ابتدایی


با صفحه ساز ما میتوانیم صفحات گوناگونی طراحی کنیم و طرح دلخواهمان را پیاده کنیم مثلا میخواهیم صفحه ای برای مناسبت خاصی طراحی کنیم و اجناس مربوط به آن مناسبت را در آن به نمایش بگذاریم یا به دیگر مثال صفحه نخست دلخواه خود را بسازیم در این آموزش به آماده سازی و معرفی کلی صفحه ساز می پردازیم.

ابتدا برگه جدیدی ایجاد می کنیم و تنظیمات زیر را انجام می هیم:

  1. قالب برگه را روی صفحه سفارشی تنظیم می کنیم.
  2. دکمه Unyson Builder را کلیک می کنیم.

 

در مرحله بعد می توانیم کار خود را با صفحه ساز شروع کنیم:

  1. این قسمت تمام ابزارک های ساخته شده مارا بصورت منظم و تب بندی شده نمایش می دهد.
  2. این قسمت در واقع صفحه ما می باشد و طرحی که میخواهیم را با انتقال دادن ابزارک دلخواه از قسمت 1 به این قسمت درست می کنیم.